Számlakiállítás

Változás a számlakiállításban!

2022. novemberétől megváltozott a számlakiállítási címünk. Kérjük, ügyeljen rá, hogy az OTP Egészségpénztárban elszámolandó számlára ezentúl az alábbi új címünk kerüljön:
OTP Egészségpénztár, 1138 Budapest, Váci út 135-139., adószám: 18105564-2-41.

Hogyan küldhetők be a régi címre szóló számlák?

 • Keltezési határidő: a korábbi (Váci út 76.) címre legkésőbb 2023. április 30-ig állíthatók ki számlák.
 • Beküldési határidő: mind a korábbi, mind az új címre szóló számláit a számlakiállítástól számított 5. év június 30-ig juttathatja el hozzánk kifizetésre.

Köszönjük együttműködését!

Hogyan vásárolhatok?

Amikor számlát állíttat ki, vagy szolgáltatást vesz igénybe, minden esetben győződjön meg a számla helyességéről, mert helytelenül kiállított számlát nem tudunk elfogadni.

Erre ügyeljen:

 • csak eredeti számla (vagy hiteles számlamásolat) fogadható el (papíralapú számlaminta, elektronikus számlaminta)
 • bizonyos szolgáltatásokhoz - vásárláskor érvényes - orvosi javaslat megléte, illetve csatolása is szükséges
 • a szolgáltató szerepeljen az Egészségpénztár Partnerkereső listájában

Számlabeérkezés határideje:

Számlakiállítástól számított 5. év június 30.

Azonban kérjük, mielőbb postázza el a papír számlákat, mert idővel olvashatatlanná válnak (fakulnak, gyűrődnek, piszkolódnak, szakadnak).

Papírszámla benyújtásának módjai:

 • beküldés postai úton: 1369 Budapest 5. Pf. 362
 • leadás az ügyfélszolgálatunkon: 1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók

Mit tegyen, ha e-számlát kap a szolgáltatótól?

 • a kapott e-számlát továbbítsa elektronikus formában az info@otpep.hu címre
 • amennyiben átutalással fizet, úgy igazolja a kifizetést az alábbi módok valamelyikén:
  • csatolja leveléhez a banki kivonatot,
  • vagy a szolgáltató tüntesse fel a számla megjegyzés rovatában, hogy „pénzügyi teljesítést nem igényel”.

Milyen a jó számla?

Vevő részéről

A vevő résznél tartalmazza a következőket:

 • a Pénztár nevét, címét, adószámát: OTP Egészségpénztár, 1138 Budapest, Váci út 135-139., adószám: 18105564-2-41 (Ha hiányzik az adószám, úgy utólag is kiegészíthető a számla, a szolgáltató aláírásával és pecsétjével hitelesítve.)
 • Pénztártag nevét és valamely azonosítóját (tagsági okiratszám, egészségkártya szám, adóazonosító jel, vagy lakcím)
 • ha kedvezményezett vesz igénybe szolgáltatást, akkor a Pénztártag neve és azonosítója mellett a kedvezményezett nevét és TAJ számát egyaránt

További kötelező elemek

Ügyeljen rá, hogy a számla tartalmazza az igénybe vett termék/szolgáltatás pontos megnevezését (szakterület, pl. belgyógyászat, bőrgyógyászat).

Ön pénztártag és kedvezményezett is egyben?

Ez esetben kérjük, tüntesse fel a számlán, milyen minőségben kívánja igénybe venni a szolgáltatást.

Pénztártag

Ha pénztártagként, a számla tartalmazza a következőket:

 • Pénztártag nevét
 • Pénztártag okirat számát

Kedvezményezett

Ha kedvezményezettként, a számla tartalmazza a következőket:

 • Számlát benyújtó pénztártag nevét
 • Tagi okiratszámát
 • Kedvezményezett nevét
 • TAJ számát

Számlaelfogadás

Az egészségpénztári szolgáltatásról kiállított számlát nem tudjuk elfogadni, ha Ön vagy a szolgáltatásra jogosult hozzátartozója:

 • az Alapszabály által nem elfogadott terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe
 • a termék vagy szolgáltatás nem szerepel az Életmódterv részét képező életvezetési javaslatban, vagy nincs róla orvosi javaslat
 • olyan szolgáltatónál vesz igénybe szolgáltatást, amellyel nem állunk szerződésben
 • tévesen vagy szabálytalanul kiállított számlát juttat el hozzánk
 • átutalással egyenlítette ki a szolgáltatás ellenértékét, de nem igazolta az átutalás megtörténtét
 • a számlát a kiállítástól számított 5. év június 30. napján túl küldi el nekünk

Fizetési módok - Számlainformáció

A különböző fizetési módoknál a számlakiállításhoz és elküldéséhez tartozó lépések eltérhetnek.

Amennyiben az egészségpénztári szolgáltatást készpénzzel vagy bankkártyával fizeti ki, akkor kérjen róla – egészségpénztári – számlát, majd mielőbb postázza el azt Pénztárunknak (1369 Budapest 5. Pf. 362). A számla összegét a beérkezést követően előreláthatólag 5 (de legfeljebb 15, önsegélyező szolgáltatás esetében 25) munkanapon belül fizeti ki a Pénztár az Ön által megadott bankszámlájára/lakcímére (amennyiben rendelkezésre áll a fedezet egyéni számláján).

Ha az egészségpénztári szolgáltatást átutalással fizeti ki, akkor kérjen róla – egészségpénztári – számlát, majd mielőbb postázza el Pénztárunknak (1369 Budapest 5. Pf. 362) a számlát és igazolja az átutalás megtörténtét is (küldje be a banki kivonatot vagy a szolgáltató tüntesse fel a számlán, hogy „pénzügyi teljesítést nem igényel”). A számla összegét a beérkezést követően előreláthatólag 5 (de legfeljebb 15, önsegélyező szolgáltatás esetében 25) munkanapon belül fizeti ki a Pénztár az Ön által megadott bankszámlájára/lakcímére (amennyiben rendelkezésre áll a fedezet egyéni számláján).

Elfogadóhely matrica és kártyák


Kártyaleolvasó terminállal rendelkező partnereinknél az OTP Egészségpénztári kártya használata a bankkártyához hasonlóan történik. Egészségkártyája lehúzása után Ön engedélyezi az összeget. Ezt követően automatikusan megtörténik a fedezetellenőrzés és a meghatározott összeg zárolása.

A Szolgáltató átadja Önnek a zárolás igazolására szolgáló bizonylatot, a számlát pedig közvetlenül a Pénztárnak küldi meg. Külön kérésre a Szolgáltató hiteles számlamásolatot állít ki. Javasoljuk, hogy a termékek vásárlásához kapcsolódó garanciális jogok érvényesítése érdekében kérjen hiteles számlamásolatot.

Azoknál a szolgáltatóknál, amelyek nem rendelkeznek kártyaleolvasó terminállal, de megtalálható az üzletben az „OTP Egészségprogram” vagy az „OTP Egészségpénztár” elfogadóhely matrica, ott a kártyás fizetés telefonos engedélyeztetéssel történik.

A Szolgáltató az Ön jelenlétében felhívja az OTP Pénztári és Cafeteria vonalunkat (+36 1 3666 555/1-es menüponton belül pedig a 7-es gomb kiválasztásával) és az adategyeztetés, illetve fedezetellenőrzés után megtörténik a meghatározott összeg zárolása. A Szolgáltató a számlát közvetlenül a Pénztárnak küldi meg. Külön kérésre a Szolgáltató hiteles számlamásolatot állít ki az Ön részére. Javasoljuk, hogy a termékek vásárlásához kapcsolódó garanciális jogok érvényesítése érdekében kérjen hiteles számlamásolatot.

Ha a Szolgáltató Webshopjában van egészségpénztári kártyaelfogadás, akkor a Szolgáltató honlapján történő regisztráció után az alábbiak szerint lehetősége nyílik az egészségkártyás fizetésre:

 • A webáruház felületén kiválasztott termékek kosárba tétele után meg kell jelölni az egészségkártyás fizetési módot.
 • A vásárláskor a pénzintézet weboldalán meg kell adnia Önnek a tranzakciót bonyolító pénzintézet által kért adatokat (Kérjük, ügyeljen arra, hogy adatainak biztonsága érdekében a tranzakcióhoz kapcsolódó adatokat kizárólag a pénzintézet fizetési felületén adja meg.).
 • Megfelelő fedezet esetén a vásárlás összege zárolásra kerül az Ön egészségpénztári számláján. Sikeres tranzakció esetén a Szolgáltató a tranzakcióról igazolást állít ki, amelyet a Pénztártag a tranzakció végrehajtásakor kap meg.
 • A számlát a Szolgáltató a webshop-on történő vásárlás (tranzakció) teljesülését követően küldi meg a Pénztár részére.
 • Az internetes fizetés további részleteit és az elfogadó helyeket itt találja.

Szolgáltatóknak

Tranzakció, számlázás

A POS terminál létesítése telepítési és üzemeltetési költségekkel jár. A költségek viseléséről a POS telepítőjével és üzemeltetőjével kötött szerződés rendelkezik (Pénztárunkat nem érinti). A kártyahasználatot emellett adminisztrációs díj terheli (egészségpénztári kártyával bonyolított termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás értékének 2%-a), amit negyedévente számláz ki a Pénztárszolgáltató.

A pénztártagok POS terminál hiányában is fizethetnek egészségpénztári kártyájukkal, mégpedig telefonos engedélyeztetéssel, az alábbi módon:

 • a szolgáltatónak fel kell hívnia a +36 1 3666 555 telefonszámot (1-es menüpont, 7. alpont)
 • azonosítania kell magát a szerződés aktiválásakor kapott ún. virtuális terminál számmal
 • azonosítania kell a pénztártagot (személyi igazolvány vagy egészségpénztári kártya adataival)
 • a kapott 6 jegyű zárolási számot fel kell tüntetnie a számlán

A webshopon keresztüli egészségpénztári kártya használat feltétele, hogy a szolgáltató biztosítsa a szükséges (egészségpénztári kártya elfogadására alkalmas fizetési) informatikai feltételeket. A VPOS terminál webshopon keresztüli használatát a változás bejelentő adatlapon keresztül jelentheti be Pénztárunknak.

Küldje el az – alakilag és formailag megfelelően kiállított – E-számlát üzenetben. (Az alábbiak megnevezése elengedhetetlen: szolgáltató adatai, vevő adatai, teljesítés és kiállítás időpontja, fizetés módja, szakterület vagy termék megnevezése.)

Kártyaelfogadásra utaló matricát üzenetben vagy telefonon (+36 1 3666 555) kérhet Pénztárunktól.

Alább olvashatja az elszámolható termék- és szolgáltatásköröket:

 • egészségügyi termékek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök (pl. kontaktlencse, vérnyomásmérő, gyógypapucs, törzskönyvezett és gyógyszertárban készített gyógyszerek, OGYI listán szereplő készítmények)
 • egészségügyi ellátás: orvosi szolgáltatások, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések, szűrővizsgálatok (pl. fogászat, bőrgyógyászat, alapellátás, járó- és fekvőbeteg ellátás)
 • gyermekvállalás: babaápolás, támogatások: szülés, gyermekgondozás, beiskolázás, gyermeknevelés
 • életvitel: gluténmentes élelmiszerek
 • megélhetés: táppénz kiegészítés, támogatások: rezsi, álláskeresés, jelzáloghitel törlesztés (lakás), temetés igazolt költségei
 • megváltozott egészségügyi állapotú személyek: otthoni gondozás, szemüveg, gyógyászati termékek, idősgondozás támogatása, szenvedélybetegségekről leszoktatás, mozgáskorlátozott vagy fogyatékossággal élő személyek életvitelét megkönnyítő eszközök, vakok és gyengénlátók eszközei

Elszámolható, de adóköteles (azaz összegük után 15%-os SZJA-t szükséges fizetni a NAV felé) termékek, szolgáltatások:

 • gyógyteák
 • természetgyógyászat
 • fog- és szájápolási termékek
 • sporteszközök

A termékek részletes listája itt található.

Nem, egészségügyi termékek forgalmazása esetén nem kell szerződést kötnie Pénztárunkkal. Szerződni csak abban az esetben szükséges, ha kártya elfogadását is vállalja.

A terminált az igénylőlap benyújtását követő 14 napon belül tudja használni. Az aktiválásról e-mailben értesítjük.

Rendszerint a beérkezéstől számított 5 (legfeljebb 30) napon belül a Pénztár partnerévé válik. Amennyiben sürgős Önnek, hogy mielőbb partnereink közé tartozzon, jelezze igényét.

A terminállal kapcsolatos technikai problémákkal a terminált kihelyező bankhoz fordulhat segítségért. Amennyiben az OTP Bankot választotta, úgy az alábbi telefonszámon érdeklődhet: + 36 1 3666 100.

Regisztrációját az alábbi (kitöltött és cégszerűen aláírt) kérelem benyújtásával kezdeményezheti (üzenetben, postán: 1369 Budapest 5, Pf. 362). Ezt követően tud bejelentkezni az OTP Portálra (a kapott felhasználónévvel és jelszóval), az otpportalok.hu oldalon.

A Portálon kötheti meg az elfogadóhelyi szerződést, továbbá olyan hasznos információkat érhet el e felületen, mint a naprakész számlatörténet, a tranzakciók és utalások részletei, valamint megjelenik elfogadóhely-keresőnkben is, növelve ezzel vendégei számát – mindezt ingyenesen.

Igen, lehetséges a beküldött számla javítása. Amennyiben módosítani szükséges egy – már beküldött – számlát, kérjük, Pénztárunknak a hibás számla sztornózott verzióját és az új számlát (esetleg bizonylatot) is küldje el.

Gépi számla adatait kézzel javítani nem lehet, a korrekciós bizonylatnak is számítógépes programmal kell készülnie. (Amennyiben a gépi számla sztornózására nincs lehetőség, a javított bizonylat kézi számla nyomtatvánnyal is készülhet.)

Igen, lehetséges a beküldött számla javítása. Amennyiben módosítani szükséges egy – már beküldött – elektronikus számlát, kérjük, Pénztárunknak a hibás számla sztornózott verzióját és az új számlát is küldje el e-mailben.

Gyakran ismételt kérdések

Tagoknak

Számla, kifizetés

Pénztárunk eredeti számlát (vagy hiteles számlamásolatot) fogad el az igénybevett egészségügyi szolgáltatásról, termékről, tehát nem fogad el nyugtát, blokkot, számlamásolatot és előlegszámlát.
(A számlát csak abban az esetben kell eljuttatnia Pénztárunknak, ha készpénzzel/bankkártyával/átutalással vásárol egészségügyi terméket/szolgáltatást.)

A számlát az alábbi módokon juttathatja el Pénztárunkhoz:

A papír alapú számlákat:

 • leadhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók)
 • vagy postán is elküldheti postacímünkre, megjelölt küldeményként (1369 Budapest 5, Pf. 362).

Az e-számlákat:

(Bizonyos esetekben érvényes orvosi javaslat is szükséges a termék/szolgáltatás vásárlásához, így kérjük, ezt is csatolja számlájához. Az érintett szolgáltatások köréről itt tájékozódhat.)

Átutalásos fizetés esetén pedig kérjük, igazolja az átutalás megtörténtét is: küldje be a banki kivonatot vagy a szolgáltató tüntesse fel a számlán, hogy „pénzügyi teljesítést nem igényel”.)

S hogy meddig adhatja le számláit?
A számlákat a kiállítástól számított 5. év június 30. napjáig történő beérkezés esetén téríti meg Pénztárunk.
Azonban kérjük, mielőbb postázza el a papír számlákat, mert idővel olvashatatlanná válnak (fakulnak, gyűrődnek, piszkolódnak, szakadnak).

A helyesen kiállított számla tartalmi elemei:

 • Vevő:

  OTP Egészségpénztár - 1138 Budapest, Váci út 135-139., adószám: 18105564-2-41
  Pénztártag neve és azonosítója (tagsági okiratszáma vagy adóazonosító jele)
  (Ha kedvezményezett veszi igénybe a szolgáltatást, az ő nevét és TAJ számát is fel kell tüntetni.)
 • Kiállító:

  A szolgáltató nevén, címén és adószámán túl szerepeljen aláírása, valamint a keltezés is.
  (Fontos, hogy a szolgáltatónak érvényes szerződése legyen Pénztárunkkal egészségügyi ellátásra, vagy a NEAK-kal egészségügyi szolgáltatás nyújtására.)
 • Termék:

  A termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egységára, nettó és bruttó ára, ÁFA kulcsa és összege.

A pénztártagok egy speciális, bankszámlához hasonlító egyéni számlával rendelkeznek, ám ez a felület kifejezetten az egészségről és az önsegélyezésről szól. Az – öngondoskodás jegyében – ide befizetett összeget a tagok többek között gyógyszerre, szemüvegre, magánorvosra, vagy születési, beiskolázási támogatásra fordíthatják. Bizonyos helyeken – több mint 8000 elfogadóhelyen – gyorsan, egyszerűen fizethet pénztári kártyájával is, másutt készpénzzel, bankkártyával fizethet. (Mivel utóbbi esetben nem közvetlenül pénztári számlájáról fizet, ezért Pénztárunk a számla alapján átutalja Önnek a termék/szolgáltatás árát, pénztári számlája terhére.)

 • Vásárlás egészségpénztári kártyával:
  A kártyaelfogadó szolgáltatóknál pénztári kártyájával fizethet POS terminál igénybevételével, továbbá telefonos engedélyeztetéssel is (csupán igazolnia kell tagságát, illetve jogosultságát – pénztári kártyájával, vagy egyéb okirattal). Jó hír, hogy egyre több webshopban is elfogadják az egészségpénztári kártyát.
  A számlát a szolgáltató küldi el Pénztárunknak.
  A kártyás fizetés lehetőségét egyrészt matricával jelzik a bejáratnál és/vagy a pénztárnál, másrészt online is tájékozódhat az elfogadóhelyekről: az otpportalok.hu szolgáltató keresőjében.
  (Kivételt jelentenek az önsegélyező szolgáltatások, melyek kifizetése kártyával sajnos nem lehetséges.)
 • Fizetés készpénzzel:
  Ha készpénzzel, bankkártyával vagy átutalással fizeti egészségügyi kiadását, a számlát Önnek kell eljuttatnia Pénztárunkhoz (Vevő: OTP Egészségpénztár, 1138 Budapest, Váci út 135-139., adószám: 18105564-2-41, pénztártag neve és valamely azonosítója: az Ön tagsági okiratszáma, vagy adóazonosító jele. A számlán fel kell tüntetni a termék/szolgáltatás pontos megnevezését.)
  A számlát (vagy hiteles másolatát) 2 módon továbbíthatja Pénztárunk felé:
  - leadhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók)
  - vagy postán is elküldheti postacímünkre, megjelölt küldeményként (1369 Budapest 5, Pf. 362)
  Kérjük, átutalásos fizetés esetén igazolja az átutalás megtörténtét is (küldje be a banki kivonatot vagy a szolgáltató tüntesse fel a számlán, hogy „pénzügyi teljesítést nem igényel”).
  (Az átutalás várható ideje: a számla beérkezését követő 15 munkanapon belül, a bejelentett lakossági folyószámlájára, vagy annak hiányában lakcímére.)
  A számlákat a kiállítástól számított 5. év június 30. napjáig történő beérkezés esetén fogadja el Pénztárunk.
  Azonban kérjük, mielőbb postázza el a papír számlákat, mert idővel olvashatatlanná válnak (fakulnak, gyűrődnek, piszkolódnak, szakadnak).

A számlákat a kiállítástól számított 5. év június 30. napjáig történő beérkezés esetén fogadja el Pénztárunk.

Azonban kérjük, mielőbb postázza el a papír számlákat, mert idővel olvashatatlanná válnak (fakulnak, gyűrődnek, piszkolódnak, szakadnak).

 • postai úton:

  OTP Egészségpénztár – 1369 Budapest 5., Pf: 362.
 • személyesen:

  OTP Egészségpénztár Ügyfélszolgálat – 1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók címen várjuk számláit.

Az egészségpénztári számlára vásárolt terméknek/szolgáltatásnak nincs előírt minimum összeghatára.

A számla összegét a beérkezést követően előreláthatólag 5 (de legfeljebb 15, önsegélyező szolgáltatás esetén 25) munkanapon belül fizeti ki a Pénztár (átutalással, vagy bejelentett lakossági folyószámla hiányában lakcímére).

Két kifizetési mód közül választhat:

 • átutalás a bejelentett lakossági folyószámlájára vagy
 • lakcímére is kérheti a kifizetést.

A számlát csak abban az esetben kell eljuttatnia Pénztárunknak, ha készpénzzel vásárol egészségügyi terméket/szolgáltatást. Amennyiben egészségpénztári kártyájával fizet, úgy a számlát a szolgáltató küldi el Pénztárunknak.

Szolgáltatást egészségpénztári számlaegyenlege erejéig vehet igénybe, tehát kártyájával is csak egyenlege mértékéig fizethet. Azonban kapott számláját egyenlegétől függetlenül beküldheti hozzánk, hiszen később is lehetséges a kifizetése, 5 éven belül, amikor be tudja fizetni a szükséges összeget számlájára. Sőt, részletfizetést is beállíthat ügyfélportálunkon vagy az applikációban (azaz min. 20 ezer Ft értékű számláját akár 8 kisebb részre oszthatja, így részletekben történhet annak kifizetése).

Az egészségpénztári szolgáltatások közül az életmódjavító szolgáltatások adókötelesen vehetők igénybe, azaz a megvásárlásuk által keletkezett adóköteles jövedelmet rendezni szükséges a jövő évi adóbevallás során.

Adókötelesen igénybe vehető szolgáltatások:

 • természetgyógyászat: például manuálterápia, hagyományos kínai orvoslás, neurálterápia, akupresszúra, reflexzóna terápia, alternatív fizioterápia, bioenergetika, kineziológia (jogszabályban felsorolt feltételeknek megfelelő szolgáltatások).
 • sporteszközök vásárlása, bérlése: sporteszközök, védőfelszerelések vásárlása, bérlése, például: kerékpár, korcsolya, síléc, sátor, horgászbot.
 • gyógyteák, fog- és szájápolási termékek vásárlása.

Amennyiben szeretné elkerülni az adóköteles termékek vásárlását és az adókötelezettség rendezését, könnyedén kiküszöbölheti, csupán az alábbi nyomtatványt kell kitöltenie és eljuttatnia Pénztárunkhoz.

Néhány terméket és szolgáltatást kizárólag orvosi javaslat birtokában lehet megvásárolni és elszámolni az egészségpénztáron keresztül. Ennek hiányában jogosulatlan a vétel, így utána SZJA és SZOCHO fizetési kötelezettség keletkezik.

Ezt azonban könnyedén elkerülheti, ha a vásárlást megelőzően gondoskodik az orvosi javaslatról.

Az érintett termékek és szolgáltatások:

 • szemüveg, kontaktlencse (mely működési engedéllyel rendelkező, szakképzett optometrista javaslata alapján is elszámolható), napszemüveg (egészségvédelmi céllal)
 • hallókészülék
 • otthoni gondozás
 • egészségügyi szűrővizsgálatok (pl.: méhnyakrák-, emlőrák-, prosztatarák-, mozgásszervi-, fogászati szűrés)
  - prevenciós egészségügyi szűrővizsgálatok.

Fontos, hogy pénztárunkhoz is eljuttassa a megfelelően kitöltött orvosi javaslatot, azaz szerepel rajta:

 • a pénztártag neve
 • és pénztári azonosító száma (vagy születési dátuma és címe)
 • a szolgáltatás megnevezése
 • a kiállítás dátuma (mely megelőzi a termék/szolgáltatás vásárlásának időpontját)
 • az orvos aláírása
 • és bélyegzője.

(Amennyiben kedvezményezett veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az ő nevét és TAJ-számát kell feltüntetni.)

Az orvosi javaslatnak köszönhetően további adókedvezményhez juthat! Ha olyan szűrővizsgálatot vesz igénybe ugyanis, amit korábban orvos javasolt egészségügyi állapota miatt, akkor a számla ellenértékének 10%-át visszaigényelheti „prevenciós szolgáltatás” jogcímen (a 20% adó-visszatérítésen felül).

Az orvosi javaslatot elegendő egyszer beküldenie (a megjelölt termék/szolgáltatás esetén), mivel korlátlan ideig érvényes.

További információk

Kapcsolódó dokumentumok

Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat

Az alábbi időpontokban hívható:
hétfő-péntek7:30-20:00

Nyitva tartás a személyes ügyfélszolgálatunkon

Ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben várja Önt új címünkön (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók):
Hétfő: 8.30 - 17.00
Kedd - péntek: 8.30 - 16.00

Emellett ügyfélszolgálatos kollégáink rendelkezésére állnak:
- telefonon (H-P: 7.30-20.00),
- e-mailben,
- és chat-en (H-P: 8.00-18.00) keresztül is.

Számlák személyes leadása:

OTP Egészségpénztári számláit várakozás nélkül, egyszerűen leadhatja az ügyfélszolgálaton elhelyezett számlagyűjtő dobozban (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók).

Cím:
1138 Budapest, Váci út 135-139. (OTP Bank fiók)
Levelezési cím:
1369 Budapest 5. Pf. 362
Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 17.00
Kedd-péntek: 8.30 - 16.00
E-mail cím:
info@otpep.hu
Bankszámlaszám:
11703006-20411440
Adószám:
18105564-2-41
További oldalak:
www.otpportalok.hu
www.golyavaro.hu
www.facebook.com/otpep
www.instagram.com/otpep
www.youtube.com/user/otppenztarak