Adóbevallás 2020 – a legfontosabb tudnivalók pénztártagoknak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészíti a magánszemélyek adóbevallás tervezetét, de választhatja azt a megoldást is, hogy önállóan tölti ki bevallását. Bármelyik verzió mellett is dönt, pénztártagként meg kell jelölnie a bevallás nyomtatványán, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést és természetesen ügyelnie kell arra is, hogy a pénztártagságával kapcsolatos összegek a megfelelő sorokba kerüljenek. Ebben a Pénztárunk által küldött adóigazolás nyújt Önnek segítséget, valamint az alábbi cikkünk, amelyben megtalálja a legfontosabb pénztári információkat a bevallás kitöltésével és az adó-visszatérítéssel kapcsolatban.

 

MIKOR?

1. Mikor kapja meg adóigazolását a Pénztártól, amely az adóbevallás kitöltéséhez/ellenőrzéséhez szükséges?

Pénztárunk 2021. január 31-ig elküldte az adóigazolásokat, amely tartalmazza a 2020. évi adó-visszatérítésre jogosító – egyéni és munkáltatói – befizetéseket, valamint az esetleges adóköteles és jogosulatlan tételeket.

Emellett pénztártagjaink egy részének azonosítása szükségességéről is küldtünk egy fontos tájékoztatót. Kérjük, ha Ön is kapott ilyen felhívást, pótolja azonosítását, hiszen enélkül nem veheti igénybe az egészségpénztári szolgáltatásokat.

 • Akik feliratkoztak e-kommunikációra, azok a kiküldés után azonnal megkapták e-mailben és az ügyfélportálon az e-adóigazolást. (Ez esetben postán nem küldünk igazolást.)
 • Akik nem iratkoztak fel, azok postai úton kapták meg a nyomtatott igazolást.
  Szeretné jövőre Ön is e-mailben megkapni adóigazolását, és szeretne e-mail értesítést kapni az adó-visszatérítés utalásáról? Akkor igényelje az e-ügyintézést az alábbi nyomtatvány beküldésével (postai úton levelezési címünkre, eredetiben, két tanúval aláírva: 1369 Budapest 5. Pf. 362, vagy az info@otpep.hu címre továbbítva, AVDH-val hitelesített formában).

Mit tegyen, ha nem kapta meg adóigazolását?

 • Ha feliratkozott e-kommunikációra, akkor lépjen be az ügyfélportál Egészségpénztár oldalára („Elektronikus dokumentumok” menü), hiszen itt is eléri e-adóigazolását. Emellett ellenőrizze a Pénztárnak megadott e-mail-címét is, hiszen előfordulhat, hogy időközben megváltozott/megszűnt elérhetősége, és emiatt nem kapta meg igazolását. A szintén belépés után elérhető „Saját adatok/Személyes adatok” menüben ellenőrizheti és frissítheti is e-mail-címét!
 • Ha nem iratkozott fel e-kommunikációra és nem érkezett meg postai levélben adóigazolása (levelezési címére) február 15-ig, úgy írjon Ügyfélszolgálatunknak. A pót adóigazolást csak postai úton tudjuk eljuttatni Önhöz, ha nem iratkozik fel e-kommunikációra.

2. Mikortól tekintheti meg adóbevallás tervezetét?

Az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek: 2021. március 15-től érik el a tervezetet a https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja honlapon.

Akik nem regisztráltak az Ügyfélkapura, azok 2021. március 16-ig kérhetik a tervezet postázását:

 • sms-ben,
 • elektronikusan,
 • postán,
 • vagy telefonon.

3. Mi az SZJA bevallás javításának, elfogadásának, benyújtásának és az adó megfizetésének határideje?

2021. május 20.

(Ha nem módosítja a NAV által készített bevallás tervezetet e határidőig, úgy a hivatal tervezete lesz az Ön hivatalos adóbevallása.)

4. Mikor kapja meg az adó-visszatérítést?

A NAV a visszatérítést a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül (de legkorábban 2021. március 1-től) utalja át a Pénztárhoz, amit jóváírunk az Ön egészségpénztári számláján.

(Adó-visszatérítést csak abban az esetben kaphat, ha nincs 1000 forintot meghaladó adótartozása, van befizetett személyi jövedelemadója, és a 2020 évről szóló bevallásában rendelkezett a pénztári befizetések kedvezményéről.)

Tudta, hogy az adó-visszatérítés összegét azonnal (várakozási idő nélkül) felhasználhatja családi szolgáltatásokra, például lakáshitel támogatásra, beiskolázási- vagy születési támogatásra is?

HOGYAN?

5. Tüntesse fel a 20SZJA nyomtatványon, melyik pénztári számlájára kéri az adó-visszatérítést! → rendelkező nyilatkozat (8. oldal)

Akár a NAV készíti bevallását, akár Ön, figyeljen rá, hogy az űrlap rendelkező része („Rendelkező nyilatkozatok az adóról II.”, lásd lent) tartalmazza, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést. Ha több önkéntes pénztárnak is tagja, akkor is csak egy olyan (egészség-, önsegélyező- vagy önkéntes nyugdíj-) pénztárba kérhet visszatérítést, ahol 2020-ban történt (egyéni vagy munkáltatói) befizetés, jóváírás, lekötés, vagy prevenciós szolgáltatás igénybe vétele.

A visszaigényelhető összeg évente összesen: 150 000 Ft.

Ha az OTP Egészségpénztárnál vezetett egyéni számlájára szeretné az összeget visszaigényelni, akkor az alábbi adatokat írja be az adóbevallás 137. sorába:

Név: OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám: 18105564-1-41
Bankszámlaszám: 11703006-20411440

Adóbevallás 2020

6. Rendelkezzen jogosultságáról! → 20SZJA nyomtatvány: 132–134. sor

 • 20% adó-visszatérítésre jogosult: a 2020. évben történt egyéni és munkáltatói befizetés, valamint a jóváírt adomány után,
 • további 10% adó-visszatérítésre jogosult: lekötés és az orvosi javaslatra igénybe vett szűrővizsgálatok, azaz prevenciós szolgáltatások után.
Adóigazolás20SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján saját befizetésként jóváírt összeg 20%-a
+
Pénztártag egészségpénztári számláján a munkáltatói hozzájárulásként, adományként jóváírt összeg 20%-a.
132. sor
Pénztártag egyéni egészségszámláján 2020. évben (legalább 2 évre) lekötött összeg 10%-a133. sor
Prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az egyéni egészségszámláról kifizetett összeg 10%-a134. sor

7. Ügyeljen a SZOCHO és SZJA fizetési kötelezettségre! → 20SZJA nyomtatvány: 18., 19., 62., 293. sor

ADÓigazolás20SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
2020. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege.*
+
2020. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelem összege.*
19. sor
b oszlop → az adóigazoláson szereplő összeg

d oszlop → az adóigazoláson szereplő összeg 87%-a (automatikusan kitöltésre kerül)
Pénztártag egyéni egészségszámláján korábban két évre lekötött, 2020. évben feltört összeg
Az érvényesített adó-visszatérítést 20%-kal növelten kell visszafizetni.
62. sor: (jelleg az "a" oszlopban: 2)
2020. évben igénybe vett adóköteles szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege 
Amennyiben életmódjavító egészségpénztári szolgáltatást vett igénybe év közben, akkor ennek összegét kell feltüntetnie.
18. sor: b oszlop, és a d oszlopban is fel kell tüntetni ezt az összeget (automatikusan kitöltésre kerül)
*
- a 2020. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelemhez, valamint
- a 2020. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelemhez kapcsolódóan 15,5% SZOCHO fizetési kötelezettség is felmerül.
293. sor: f oszlop

8. Ne feledje az egészségpénztár által levont és befizetett adóelőleget sem! → 20SZJA nyomtatvány: 65. sor

ADÓigazolás20SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Kifizetőként levont és az adóhatóság felé megfizetett személyi jövedelemadó előleg összege.
Tagsági viszony megszűntetése után
a Pénztár által levont és befizetett SZJA-előleg.
65. sor

Ismerje meg, mi mindenre fordíthatja adó-visszatérítését!

További információ:


Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat

Az alábbi időpontokban hívható:
hétfő-péntek7:30-20:00

Nyitva tartás a személyes ügyfélszolgálatunkon

Ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben várja Önt új címünkön (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók):
Hétfő: 8.30 - 17.00
Kedd - péntek: 8.30 - 16.00

Emellett ügyfélszolgálatos kollégáink rendelkezésére állnak:
- telefonon (H-P: 7.30-20.00),
- e-mailben,
- és chat-en (H-P: 8.00-18.00) keresztül is.

Számlák személyes leadása:

OTP Egészségpénztári számláit várakozás nélkül, egyszerűen leadhatja az ügyfélszolgálaton elhelyezett számlagyűjtő dobozban (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók).

Cím:
1138 Budapest, Váci út 135-139. (OTP Bank fiók)
Levelezési cím:
1369 Budapest 5. Pf. 362
Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 17.00
Kedd-péntek: 8.30 - 16.00
E-mail cím:
info@otpep.hu
Bankszámlaszám:
11703006-20411440
Adószám:
18105564-2-41
További oldalak:
www.otpportalok.hu
www.golyavaro.hu
www.facebook.com/otpep
www.instagram.com/otpep
www.youtube.com/user/otppenztarak