Adóbevallás 2019 – kérdések és válaszok pénztártagoknak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészíti a magánszemélyek adóbevallás tervezetét, de választhatja azt a megoldást is, hogy önállóan tölti ki bevallását. Bármelyik verzió mellett is dönt, pénztártagként meg kell jelölnie a bevallás nyomtatványán, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést és természetesen ügyelnie kell arra is, hogy a pénztártagságával kapcsolatos összegek a megfelelő sorokba kerüljenek. Ebben a Pénztárunk által küldött adóigazolás nyújt Önnek segítséget. Bizonyára megannyi kérdés felmerül Önben a bevallás kitöltésével és az adó-visszatérítéssel kapcsolatban, így összegyűjtöttük a legfontosabb pénztári tudnivalókat.

MIKOR?

1. Mikor kapja meg adóigazolását a Pénztártól, amely az adóbevallás kitöltéséhez szükséges?

Pénztárunk legkésőbb 2020. január 31-én küldi el az – adó-visszatérítéshez szükséges –adóigazolásokat, amely tartalmazza a 2019. évi adó-visszatérítésre jogosító – egyéni és munkáltatói – befizetéseket, valamint az esetleges adóköteles és jogosulatlan tételeket. Figyelje postaládáját!

 • Akik feliratkoztak e-kommunikációra, azok a kiküldés után azonnal megkapják e-mailben és az OTP Portálon az e-adóigazolást. (Ez esetben postán nem küldünk igazolást.)
 • Akik nem iratkoztak fel, azok postai úton kapják meg a nyomtatott igazolást.
  Szeretné jövőre Ön is e-mailben megkapni adóigazolását? Akkor igényelje az e-ügyintézést az alábbi nyomtatvány elpostázásával (1369 Budapest 5. Pf. 362).

Mit tegyen, ha nem kapta meg adóigazolását?

 • Ha feliratkozott e-kommunikációra, akkor lépjen be az OTP Portálra („Elektronikus dokumentumok” menü), hiszen itt is eléri e-adóigazolását.
 • Ha nem iratkozott fel e-kommunikációra és nem érkezett meg postai levélben adóigazolása (levelezési címére) február 15-ig, úgy írjon Ügyfélszolgálatunknak. A pót adóigazolást, ha nem iratkozik fel e-kommunikációra, akkor csak postai úton tudjuk ismételten eljuttatni Önnek.

A 2019-ben belépő pénztártagok több mint fele iratkozott fel e-ügyintézésre.

2. Mikortól tekintheti meg adóbevallás tervezetét?

Az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek: 2020. március 15-től érik el a tervezetet a https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja honlapon.

Akik nem regisztráltak az Ügyfélkapura, azok 2020. április 15-ig kérhetik a tervezet postázását:

 • sms-ben,
 • elektronikus nyomtatványon keresztül,
 • levélben,
 • vagy telefonon.

3. Mi az SZJA bevallás javításának, elfogadásának és az adó megfizetésének határideje?

2020. május 20.

(Ha nem módosítja a NAV által készített bevallás tervezetet e határidőig, úgy a hivatal tervezete lesz az Ön hivatalos adóbevallása.)

4. Mikor kapja meg az adó-visszatérítést?

A NAV a visszatérítést a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül (de legkorábban 2020. március 1-től) utalja át a Pénztárhoz, amit jóváírunk az Ön egészségpénztári számláján. Amennyiben bejelentkezett e-kommunikációra, akkor az adó-visszatérítés jóváírásáról Önnek e-mailben is tájékoztatást küldünk. Az adó-visszatérítés összegét felhasználhatja:

 • egészségügyi kiadásokra (pl. fogászat, gyógyszer, szemüveg, magánorvosi kezelés), és
 • önsegélyező szolgáltatásokra is – ez esetben 180 napos várakozási idő nélkül (pl. lakáshitel törlesztésre, beiskolázási támogatásra, születési támogatásra).

(Adó-visszatérítést csak abban az esetben kaphat, ha jogosult a kedvezményre, azaz nincs 1000 forintot meghaladó adótartozása, van befizetett személyi jövedelemadója és a 2019 évről szóló bevallásában rendelkezett a pénztári befizetések kedvezményéről.)

HOGYAN?

5. Tüntesse fel a 19SZJA nyomtatványon, melyik pénztári számlájára kéri az adó-visszatérítést! → rendelkező nyilatkozat (7. oldal)

Akár a NAV készíti bevallását, akár Ön, figyeljen rá, hogy az űrlap rendelkező része („Rendelkező nyilatkozatok az adóról II.”, lásd lent) tartalmazza, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést. Ha több önkéntes pénztárnak is tagja, akkor is csak egy olyan (egészség-, önsegélyező- vagy önkéntes nyugdíj-) pénztárba kérhet visszatérítést, ahol 2019-ben történt (egyéni vagy munkáltatói) befizetés, jóváírás, lekötés, vagy prevenciós szolgáltatás igénybe vétele.

A visszaigényelhető összeg évente összesen: 150 000 Ft.

Ha az OTP Egészségpénztárnál vezetett egyéni számlájára szeretné az összeget visszaigényelni, akkor az alábbi adatokat írja be az adóbevallás 137. sorába:

Név: OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám: 18105564-1-41
Bankszámlaszám: 11703006-20411440

Adóbevallás 2019

6. Rendelkezzen jogosultságáról! → 19SZJA nyomtatvány: 132–134. sor

 • 20% adó-visszatérítésre jogosult: a 2019. évben történt egyéni és munkáltatói befizetés, valamint a jóváírt adomány után,
 • további 10% adó-visszatérítésre jogosult: lekötés és az orvosi javaslatra igénybe vett szűrővizsgálatok, azaz prevenciós szolgáltatások után.
Adóigazolás19SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján saját befizetésként jóváírt összeg 20%-a
+
Pénztártag egészségpénztári számláján a munkáltatói hozzájárulásként, adományként jóváírt összeg 20%-a.
132. sor
Pénztártag egyéni egészségszámláján 2019. évben (legalább 2 évre) lekötött összeg 10%-a133. sor
Prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az egyéni egészségszámláról kifizetett összeg 10%-a134. sor

7. Ügyeljen a SZOCHO és SZJA fizetési kötelezettségre! → 19SZJA nyomtatvány: 14., 15., 62., 293. sor

ADÓigazolás19SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
2019. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege.*
+
2019. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelem összege.*
15. sor
b oszlop → az adóigazoláson szereplő összeg

d oszlop → az adóigazoláson szereplő összeg 85%-a (automatikusan kitöltésre kerül)
Pénztártag egyéni egészségszámláján korábban két évre lekötött, 2019. évben feltört összeg
Az érvényesített adó-visszatérítést 20%-kal növelten kell visszafizetni.
62. sor: (jelleg: 2)
2019. évben igénybe vett adóköteles szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege 
Amennyiben életmódjavító egészségpénztári szolgáltatást vett igénybe év közben, akkor ennek összegét kell feltüntetnie.
14. sor: b és d (automatikusan kitöltésre kerül) oszlopban is fel kell tüntetni ezt az összeget
*
- a 2019. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelemhez, valamint
- a 2019. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelemhez kapcsolódóan 17,5% SZOCHO fizetési kötelezettség is felmerül.
293. sor

8. Ne feledje az egészségpénztár által levont és befizetett adóelőleget sem! → 19SZJA nyomtatvány: 65. sor

ADÓigazolás19SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Kifizetőként levont és az adóhatóság felé megfizetett személyi jövedelemadó előlegösszege.
Tagsági viszony megszűntetése után
a Pénztár által levont és befizetett SZJA-előleg.
65. sor

További információ:

 • a NAV kitöltési útmutatója a 19SZJA nyomtatványhoz
 • a bevallással kapcsolatban a NAV ad tájékoztatást (web: nav.gov.hu, telefon: 1819)
 • az adóigazolást és a tagdíjat érintő ügyekben az OTP Egészségpénztár ügyfélszolgálatához fordulhat (mail: info@otpep.hu, telefon: +36 1 3666 555, chat: www.otpep.hu, személyesen: 1133 Budapest, Váci út 80.

Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat

Az alábbi időpontokban hívható:
hétfő-péntek7:30-20:00

Nyitva tartás a személyes ügyfélszolgálatunkon

Ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben várja Önt
(1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók):
Hétfő: 8.00 - 17.00
Kedd - péntek: 8.00 - 16.00
2023. december 27-én (szerdán) 8.00 és 16.00 óra között keresheti fel ügyfélszolgálatunkat.

Emellett ügyfélszolgálatos kollégáink rendelkezésére állnak:
- telefonon (H-P: 7.30-20.00),
- e-mailben,
- és chat-en (H-P: 8.00-18.00) keresztül is.

Számlák személyes leadása:

OTP Egészségpénztári számláit várakozás nélkül, egyszerűen leadhatja az ügyfélszolgálaton elhelyezett számlagyűjtő dobozban (1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók).

Cím:
1138 Budapest, Váci út 135-139. (OTP Bank fiók)
Levelezési cím:
1369 Budapest 5. Pf. 362
Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00 - 17.00
Kedd-péntek: 8.00 - 16.00
E-mail cím:
info@otpep.hu
Bankszámlaszám:
11703006-20411440
Adószám:
18105564-2-41
További oldalak:
www.otpportalok.hu
www.golyavaro.hu
www.facebook.com/otpep
www.instagram.com/otpep
www.youtube.com/user/otppenztarak