Adóbevallás 2019 – kérdések és válaszok pénztártagoknak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészíti a magánszemélyek adóbevallás tervezetét, de választhatja azt a megoldást is, hogy önállóan tölti ki bevallását. Bármelyik verzió mellett is dönt, pénztártagként meg kell jelölnie a bevallás nyomtatványán, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést és természetesen ügyelnie kell arra is, hogy a pénztártagságával kapcsolatos összegek a megfelelő sorokba kerüljenek. Ebben a Pénztárunk által küldött adóigazolás nyújt Önnek segítséget. Bizonyára megannyi kérdés felmerül Önben a bevallás kitöltésével és az adó-visszatérítéssel kapcsolatban, így összegyűjtöttük a legfontosabb pénztári tudnivalókat.

MIKOR?

1. Mikor kapja meg adóigazolását a Pénztártól, amely az adóbevallás kitöltéséhez szükséges?

Pénztárunk legkésőbb 2020. január 31-én küldi el az – adó-visszatérítéshez szükséges –adóigazolásokat, amely tartalmazza a 2019. évi adó-visszatérítésre jogosító – egyéni és munkáltatói – befizetéseket, valamint az esetleges adóköteles és jogosulatlan tételeket. Figyelje postaládáját!

 • Akik feliratkoztak e-kommunikációra, azok a kiküldés után azonnal megkapják e-mailben és az OTP Portálon az e-adóigazolást. (Ez esetben postán nem küldünk igazolást.)
 • Akik nem iratkoztak fel, azok postai úton kapják meg a nyomtatott igazolást.
  Szeretné jövőre Ön is e-mailben megkapni adóigazolását? Akkor igényelje az e-ügyintézést az alábbi nyomtatvány elpostázásával (1369 Budapest 5. Pf. 362).

Mit tegyen, ha nem kapta meg adóigazolását?

 • Ha feliratkozott e-kommunikációra, akkor lépjen be az OTP Portálra („Elektronikus dokumentumok” menü), hiszen itt is eléri e-adóigazolását.
 • Ha nem iratkozott fel e-kommunikációra és nem érkezett meg postai levélben adóigazolása (levelezési címére) február 15-ig, úgy írjon Ügyfélszolgálatunknak. A pót adóigazolást, ha nem iratkozik fel e-kommunikációra, akkor csak postai úton tudjuk ismételten eljuttatni Önnek.

A 2019-ben belépő pénztártagok több mint fele iratkozott fel e-ügyintézésre.

2. Mikortól tekintheti meg adóbevallás tervezetét?

Az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek: 2020. március 15-től érik el a tervezetet a https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja honlapon.

Akik nem regisztráltak az Ügyfélkapura, azok 2020. április 15-ig kérhetik a tervezet postázását:

 • sms-ben,
 • elektronikus nyomtatványon keresztül,
 • levélben,
 • vagy telefonon.

3. Mi az SZJA bevallás javításának, elfogadásának és az adó megfizetésének határideje?

2020. május 20.

(Ha nem módosítja a NAV által készített bevallás tervezetet e határidőig, úgy a hivatal tervezete lesz az Ön hivatalos adóbevallása.)

4. Mikor kapja meg az adó-visszatérítést?

A NAV a visszatérítést a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül (de legkorábban 2020. március 1-től) utalja át a Pénztárhoz, amit jóváírunk az Ön egészségpénztári számláján. Amennyiben bejelentkezett e-kommunikációra, akkor az adó-visszatérítés jóváírásáról Önnek e-mailben is tájékoztatást küldünk. Az adó-visszatérítés összegét felhasználhatja:

 • egészségügyi kiadásokra (pl. fogászat, gyógyszer, szemüveg, magánorvosi kezelés), és
 • önsegélyező szolgáltatásokra is – ez esetben 180 napos várakozási idő nélkül (pl. lakáshitel törlesztésre, beiskolázási támogatásra, születési támogatásra).

(Adó-visszatérítést csak abban az esetben kaphat, ha jogosult a kedvezményre, azaz nincs 1000 forintot meghaladó adótartozása, van befizetett személyi jövedelemadója és a 2019 évről szóló bevallásában rendelkezett a pénztári befizetések kedvezményéről.)

HOGYAN?

5. Tüntesse fel a 19SZJA nyomtatványon, melyik pénztári számlájára kéri az adó-visszatérítést! → rendelkező nyilatkozat (7. oldal)

Akár a NAV készíti bevallását, akár Ön, figyeljen rá, hogy az űrlap rendelkező része („Rendelkező nyilatkozatok az adóról II.”, lásd lent) tartalmazza, melyik pénztárba kéri az adó-visszatérítést. Ha több önkéntes pénztárnak is tagja, akkor is csak egy olyan (egészség-, önsegélyező- vagy önkéntes nyugdíj-) pénztárba kérhet visszatérítést, ahol 2019-ben történt (egyéni vagy munkáltatói) befizetés, jóváírás, lekötés, vagy prevenciós szolgáltatás igénybe vétele.

A visszaigényelhető összeg évente összesen: 150 000 Ft.

Ha az OTP Egészségpénztárnál vezetett egyéni számlájára szeretné az összeget visszaigényelni, akkor az alábbi adatokat írja be az adóbevallás 137. sorába:

Név: OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Adószám: 18105564-1-41
Bankszámlaszám: 11703006-20411440

Adóbevallás 2019

6. Rendelkezzen jogosultságáról! → 19SZJA nyomtatvány: 132–134. sor

 • 20% adó-visszatérítésre jogosult: a 2019. évben történt egyéni és munkáltatói befizetés, valamint a jóváírt adomány után,
 • további 10% adó-visszatérítésre jogosult: lekötés és az orvosi javaslatra igénybe vett szűrővizsgálatok, azaz prevenciós szolgáltatások után.
Adóigazolás19SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Pénztártag egyéni egészségszámláján saját befizetésként jóváírt összeg 20%-a
+
Pénztártag egészségpénztári számláján a munkáltatói hozzájárulásként, adományként jóváírt összeg 20%-a.
132. sor
Pénztártag egyéni egészségszámláján 2019. évben (legalább 2 évre) lekötött összeg 10%-a133. sor
Prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az egyéni egészségszámláról kifizetett összeg 10%-a134. sor

7. Ügyeljen a SZOCHO és SZJA fizetési kötelezettségre! → 19SZJA nyomtatvány: 14., 15., 62., 293. sor

ADÓigazolás19SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
2019. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege.*
+
2019. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelem összege.*
15. sor
b oszlop → az adóigazoláson szereplő összeg

d oszlop → az adóigazoláson szereplő összeg 85%-a (automatikusan kitöltésre kerül)
Pénztártag egyéni egészségszámláján korábban két évre lekötött, 2019. évben feltört összeg
Az érvényesített adó-visszatérítést 20%-kal növelten kell visszafizetni.
62. sor: (jelleg: 2)
2019. évben igénybe vett adóköteles szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelem összege 
Amennyiben életmódjavító egészségpénztári szolgáltatást vett igénybe év közben, akkor ennek összegét kell feltüntetnie.
14. sor: b és d (automatikusan kitöltésre kerül) oszlopban is fel kell tüntetni ezt az összeget
*
- a 2019. évben jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás után keletkezett egyéb jövedelemhez, valamint
- a 2019. évben tagsági viszonya megszűntetésekor keletkezett egyéb jövedelemhezkapcsolódóan 17,5% SZOCHOfizetési kötelezettség is felmerül.
293. sor

8. Ne feledje az egészségpénztár által levont és befizetett adóelőleget sem! → 19SZJA nyomtatvány: 65. sor

ADÓigazolás19SZJA nyomtatvány sorának sorszáma
Kifizetőként levont és az adóhatóság felé megfizetett személyi jövedelemadó előlegösszege.
Tagsági viszony megszűntetése után
a Pénztár által levont és befizetett SZJA-előleg.
65. sor

További információ:

 • a NAV kitöltési útmutatója a 19SZJA nyomtatványhoz
 • a bevallással kapcsolatban a NAV ad tájékoztatást (web: nav.gov.hu, telefon: 1819)
 • az adóigazolást és a tagdíjat érintő ügyekben az OTP Egészségpénztár ügyfélszolgálatához fordulhat (mail: info@otpep.hu, telefon: +36 1 3666 555, chat: www.otpep.hu, személyesen: 1133 Budapest, Váci út 80.

Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat

Az alábbi időpontokban hívható:
hétfő-péntek7:30-20:00

Nyitva tartás a személyes ügyfélszolgálatunkon

Ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartási időben várja Önt:
Hétfő: 8.30 - 17.00
Kedd - péntek: 8.30 - 16.00

Saját- és kollégáink egészsége érdekében ügyfélszolgálatunkon kötelező maszkot viselniük az ügyfeleknek 2020. szeptember 1-től. A maszkviselés a 6. életévét betöltött gyermekekre is vonatkozik. Emellett az ügyfélszolgálat helyiségében ügyintézőnként egyszerre csak egy ember tartózkodhat, továbbá egy fő várakozhat.

Kérjük, vigyázzon saját és környezete egészségére!

Köszönjük együttműködését!

Emellett ügyfélszolgálatos kollégáink rendelkezésére állnak:
- telefonon (H-P: 7.30-20.00),
- e-mailben,
- és chat-en (H-P: 8.00-18.00) keresztül is.

Cím:
1133 Budapest, Váci út 80. (OTP Bank fiók)
Levelezési cím:
1369 Budapest 5. Pf. 362
Nyitvatartás:
Hétfő: 8.30 - 17.00
Kedd-péntek: 8.30 - 16.00
E-mail cím:
info@otpep.hu
Bankszámlaszám:
11703006-20411440
Adószám:
18105564-1-41
További oldalak:
www.otpportalok.hu
www.golyavaro.hu
www.facebook.com/otpep
www.instagram.com/otpep
www.youtube.com/user/otppenztarak